Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

Procesindustrien forbruger som bekendt store mængder af energi – ofte i form af damp og elektricitet – for at producere sine varer.

Som leverandør til branchen oplever vi et voksende ønske om at reducere energiforbruget, ligesom der løbende indføres skærpede miljøkrav fra regeringer og klimaorganisationer verden over. 

ACO-SERVICE følger disse tiltag nøje og leverer således udstyr, der lever op til de skærpede miljøkrav. 

I et tæt samarbejde med vore søsterselskab, ACO-Engineering leverer vi løsninger til genvinding af varme fra f.eks. spildevand og afkastluft. Varmevekslere i alle tænkelige udformninger, med og uden CIP-system, udnytter varme/kulde fra vand og luft til opvarmning og køling af procesvand og -luft. Produktprogrammet omfatter ligeledes kondensatorer til oprensning og opsamling af skadeligt eller værdifuldt kondensat fra processen.

Læs mere om:
Miljø
Pharma

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.