Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

Hos ACO-SERVICE er vi specialister i montage af rustfrie industrianlæg.

For alle typer af procesindustrier udfører vores erfarne montører/supervisorer nyopførelser, flytninger og renoveringer af procesanlæg.

Ofte leveres montagen som en del af en totalentreprise, hvor vi varetager den samlede opgave fra projektering til engineering, montage og indkøring. 

Langt den største del af vores montagearbejder udføres til fast pris på baggrund af kundens anlægsspecifikationer. Mindre montage- og svejsearbejder kan dog afregnes som timelønsarbejde.

Vi stiller med et team af kvalificerede supervisorer, montører og certificerede svejsere, der alle er udstyret med tidssvarende værktøj.

Vores projektledere udarbejder tids- og bemandingsplaner, ligesom de organiserer eventuelle kran- og stilladsaktiviteter. Vi arrangerer selv rejser og ophold for vores montører og supervisorer - både nationalt og internationalt. 

Supervision
I tilfælde, hvor kunden ønsker at benytte egne montører, tilbyder vi assistance fra vores meget erfarne supervisorer. Supervisoren leder og gennemfører montagearbejdet på basis af flowdiagrammer og arrangementstegninger. Således skal kunden ikke bruge unødig tid på projektering og udarbejdelse af detaljerede tegninger.

Vores supervisorer og formænd taler engelsk og/eller tysk og nogle tilmed også spansk og portugisisk. 

Flytninger
ACO-SERVICE har foretaget flytninger af komplette procesanlæg fra en lokation til en anden – f.eks. fra Europa til andre kontinenter.

Før demontage af et anlæg affotograferes og mærkes alle anlægskomponenter. Efterfølgende emballerer og pakker vi på forsvarlig vis anlægskomponenterne i containere og kasser. Ved genmontagen udfører vi en optimering/renovering af anlægskomponenterne i henhold til gældende standard. I mange tilfælde sørger vi også for transporten til den nye destination.

Værktøjscontainer – et mobilt værksted
Ved større montageprojekter medbringer vi en værktøjscontainer, der fungerer som et mobilt værksted.

Styr på detaljen
Får vi ansvaret for montageentreprisen, skal kunden ikke bekymre sig om detaljer i forbindelse med arbejdet.

ACO-SERVICE har mere end 30 års erfaring i anlægsmontage og gennemførelsen af store og små montagearbejder. Herunder ses en liste over nogle af de 2.000 anlæg, vi har installeret.

 • Spraytørringsanlæg
 • Inddampere 
 • Rørinstallationer 
 • Tankfarme, CIP-anlæg
 • Tankfarme, fødeanlæg
 • Luftfiltreringsanlæg
 • Lyddæmpning
 • Rensningsanlæg
 • Isvandsanlæg
 • Frysetørringsanlæg
 • Pulvertransport
 • Siloanlæg
 • Afsækningsudstyr
 • PCC-anlæg (papirindustrien)
 • Og mange andre

Læs mere om:
Globalt Netværk
Procesoptimering

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.