30 års løbende leverancer til den kemisk/tekniske industri – lige fra mindre ombygninger af eksisterende anlæg til håndtering af store turnkey-projekter – har bidraget til vores helt unikke viden på dette felt.

På basis af vores særlige ekspertise og vores gennemtænkte konstruktioner har vi formået at udvikle anlæg med meget lange levetider.

Vores montører færdes hjemmevant i procesindustrien, hvor de med største selvfølgelighed følger gældende krav og regler for sikkerhed og hygiejne.

Vi sikrer, at vores anlæg og brugen af dem ikke på nogen måde får en utilsigtet indflydelse på de kemikalier og materialer, de kommer i berøring med. Aftaler om præventivt vedligehold sikrer et løbende tilsyn med anlæggenes tilstand, så vi kan identificere og udbedre slitage før der opstår en eventuel skade på produkterne.

Vores kompetencer til den kemisk/tekniske industri dækker rådgivning, konstruktion og montage.

Læs mere om:

Procesoptimering
Revnetest

Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.
Varmeveksler, trykbeholder og Inddamper. Hos ACO er vi eksperter i varmegenvinding og termoplader.

Klima og energi
Varmegenvinding i termiske processer. Læs mere

Fordamper, recuperator og varmeveksler. Eksperter i filterhuse, indfaldsfilm og kondensatore.

Vores globale netværk
Giver kvalitet, innovation og besparelser. Læs mere

Nyheder om ACO-Engineering. Vi leverer tryktanke, køleklapper, varmeplader, dampkapper og varmekapper. Vi er eksperter i køleplader.

Kvalitetssikring
Høje kvalitetskrav og faste målsætninger. Læs mere


Læs mere om
Vore serviceaftaler
Revnetest
Vores kunder siger