Fødevareindustrien er en sektor af stor betydning for ACO-SERVICE.

Vores mangeårige erfaringer med projektering, udvikling, fremstilling og montage af procesudstyr i rustfaste materialer matcher til fulde fødevareindustriens høje, sanitære krav.

Vi er vant til at færdes i produktioner, hvor der skal tages særlige hensyn til hygiejnen. Dels lever vores udstyr op til gældende sanitære krav og krav til driftssikkerheden; dels ved vores montører præcis, hvordan de skal forholde sig i produktionsmiljøet for at overholde de sanitære spilleregler.

Rengøringsvenlighed og et minimalt behov for vedligehold er kendetegnende faktorer ved vores anlægsudstyr. Vi sikrer, at vores anlæg og brugen af dem ikke på nogen måde får en utilsigtet indflydelse på de fødevarer, de kommer i berøring med. Aftaler om præventivt vedligehold sikrer et løbende tilsyn med anlæggenes tilstand, så vi kan identificere og udbedre slitage før der sker skade på produkterne.

I ACO-SERVICE råder vi over rådgivere, konstruktører og montører med særlig ekspertise inden for fødevareproduktion.

Læs mere om:

Montage
Klima / Energi

Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.
Varmeveksler, trykbeholder og Inddamper. Hos ACO er vi eksperter i varmegenvinding og termoplader.

Klima og energi
Varmegenvinding i termiske processer. Læs mere

Fordamper, recuperator og varmeveksler. Eksperter i filterhuse, indfaldsfilm og kondensatore.

Vores globale netværk
Giver kvalitet, innovation og besparelser. Læs mere

Nyheder om ACO-Engineering. Vi leverer tryktanke, køleklapper, varmeplader, dampkapper og varmekapper. Vi er eksperter i køleplader.

Kvalitetssikring
Høje kvalitetskrav og faste målsætninger. Læs mere


Læs mere om
Vore serviceaftaler
Revnetest
Vores kunder siger