En væsentlig del af vores 30-årige virke involverer udvikling og montage af anlæg til den farmaceutiske industri. 

Vores medarbejdere er fortrolige med de særlige krav, der her gør sig gældende, f.eks. indtænkes de sanitære aspekter fra første fase i konstruktionsprocessen – lige fra design til endeligt materialevalg. Vi sikrer, at vores anlæg og brugen af dem ikke på nogen måde får en utilsigtet indflydelse på medicinalprodukter og råstoffer. Vores aftaler om præventivt vedligehold sikrer et løbende tilsyn med anlæggenes tilstand. Kun sådan kan vi identificere og udbedre slitage før der sker skade på produktionen.

Vores montører er uddannede til at begå sig i den farmaceutiske produktion, hvor de tager de nødvendige sanitære forholdsregler.

I forbindelse med totalleverancer, hvori der indgår både mekanisk og elektrisk engineering, leverer vi systemer, der kan håndtere sporbarhed jf. GMP og 21 CFR Part 11.

Arbejde og udstyr udføres i henhold til gældende retningslinjer og eventuelle FDA-krav – herunder den nødvendige dokumentation.

Læs mere om:
Miljø
Klima / Energi

Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.
Varmeveksler, trykbeholder og Inddamper. Hos ACO er vi eksperter i varmegenvinding og termoplader.

Klima og energi
Varmegenvinding i termiske processer. Læs mere

Fordamper, recuperator og varmeveksler. Eksperter i filterhuse, indfaldsfilm og kondensatore.

Vores globale netværk
Giver kvalitet, innovation og besparelser. Læs mere

Nyheder om ACO-Engineering. Vi leverer tryktanke, køleklapper, varmeplader, dampkapper og varmekapper. Vi er eksperter i køleplader.

Kvalitetssikring
Høje kvalitetskrav og faste målsætninger. Læs mere


Læs mere om
Vore serviceaftaler
Revnetest
Vores kunder siger