Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

Selv meget små revner eller porer i tanke, tørrekamre og andre anlægskomponenter i procesindustrien kan være arnested for mikroskopiske mængder råstof.

Forekomsten af revner kan derfor meget hurtigt udvikle sig til et stort bakteriologisk problem med helt uoverskuelige konsekvenser – ikke blot i økonomisk henseende, men også for virksomhedens omdømme.

ACO-SERVICE udfører professionelle revnetests efter godkendte inspektionsmetoder på tanke, tørreanlæg og andre anlægskomponenter i procesindustrien.

Kortest mulig shut-down
ACO-SERVICE ved, hvor vigtigt det er at holde dyre shut-down-perioder på et absolut minimum. Derfor dokumenterer vi ikke blot beholderens tilstand, men tilbyder en øjeblikkelig udbedring af de skader, der måtte være fundet. Shut-down-perioden reduceres betydeligt, idet test og reparation kan ske i umiddelbar forlængelse af hinanden fra samme serviceplatform og af samme leverandør.

Mange revner opstår pga. stress eller træthed i materialet. Når vi foretager en reparation sikrer vi bl.a., at materialet frigøres, så fremtidige stress- og træthedsbrud undgås.

Læs mere om:
Totalleverandør

 

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.