Produktion af Varmevekslere, Termoplader, Trykbeholdere og Inddamper. Eksperter i Varmegenvinding.

At holde shut-down-perioder på et absolut minimum og undgå uplanlagte produktionsstop er nærmest en filosofi for ACO-SERVICE, der med mere end 30 års erfaring i procesindustrien ved, hvilke omkostninger det har at lukke ned for produktionen. 

Derfor tilbyder vi serviceaftaler, der sikrer systematisk og præventivt vedligehold.

Vi udarbejder tilstandsrapporter, der dokumenterer fundet af eventuelle begyndende defekter. Fordelen ved at lade ACO-SERVICE forestå gennemgangen og udarbejdelsen af tilstandsrapporten er, at vi kan tilbyde en umiddelbar udbedring af de defekter, der måtte være fundet – og det vel og mærke under størst mulig hensyn til produktionen.

Når vores dygtige teknikere kaster deres faglige øjne på et procesanlæg er de opmærksomme på alle de uregelmæssigheder, der erfaringsmæssigt kan give anledning til senere uplanlagte produktionsstop.

ACO-SERVICE har de nødvendige kvalifikationer til at indgå i et samarbejde omkring det præventive vedligehold f.eks. i forbindelse med kontrol/eftersyn og/eller udskiftning af:

  • Filtre indsatse i filterhuse
  • Bafler i lyddæmpere
  • Ventiler/spjæld
  • Flexforbindelser 
  • Pakninger

Vi har desuden 15 års erfaring med udførelse af revnetest af f.eks. tørrekamre, tanke og cykloner – med mulighed for efterfølgende reparation af fundne fejl og mangler. 

Læs mere om:
Revnetest
Kvalitetssikring

Produktion af Køleplader, Varmeplader, Dampkapper, Kølekapper og Varmekapper. Eksperter i Tryktanke.